profil

Wybierz przedmiot
Prace 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja60%
Język polski

Jak oceniasz język współczesnych polityków? Odwołaj się do wypowiedzi wybranego przez siebie polityka, ugrupowania lub kilku ugrupowań, gatunku tekstu (np. przemówienia sejmowe, programy polityczne itp.)

Język polityki to podstawowe narzędzie wykorzystywane w działaniu politycznym, zmierzającym do zdobycia poparcia wśród społeczeństwa. Współczesny język polityki, jak uważa większość społeczeństwa, jest językiem wulgarnym, agresywnym i pełnym...