profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja43%
Fizyka

Układ SI

Układ SI (franc. Système International d'Unités) Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zawiera usystematyzowany zbiór jednostek miar, przyjęty w 1960 roku i zalecany przez Generalną Konferencję Miar, oparty na 7 jednostkach podstawowych: metr,...satysfakcja62%
Fizyka

Analiza Energetyczna Procesów Cieplnych

1. Energia wewnętrzna ciała. Pierwsza zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna ciała- to suma energii potencjalnych i kinetycznych wszystkich cząsteczek ciała. Temperatura ciała- jest miarą średniej energii jego cząstek. Całkowita wewnętrzna...satysfakcja34%
Geografia

Kreatorzy klimatu

POGODA - chwilowy stan atmosfery w danym czasie i w danym miejscu. KLIMAT - to ogół zjawisk pogodowych występujących na dużym obszarze i powtarzających się z regularną kolejnością w dużych jednostkach czasu. ELEMENTY POGOTY temperatura...satysfakcja55%
Fizyka

Układ SI

Układ SI (franc. Syst?me International d'Units) - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966. Układ SI zawiera: * 7 jednostek...satysfakcja45%
Fizyka

Układ SI jednostek i budowa atomu

Praca w załączniku - wzorysatysfakcja29%
Fizyka

Międzynarodowy układ SI

SI - System Internationale 1. m -metr -długość 2. kg -kilogram -masa 3. s -sekunda -czas 4. A -amper -natężenie prądu elektrycznego 5. K -Kelwin -temperatura 6. mol -mol...satysfakcja68%
Fizyka

Przedrostki i Układ SI

Nazwa Symbol Wartość Eksa - E 1 000 000 000 000 000 000 Peta - P 1 000 000 000 000 000 Tera - T 1 000 000 000 000 Giga -...satysfakcja33%
Elektrotechnika

Jednostki SI

LEGALNE JEDNOSTKI MIAR Obowiązujące w Polsce legalne jednostki miar ustalone zostały rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.10.1975 r. i doprecyzowane zarządzeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 05.01.1976 r. W skład...satysfakcja70%
Chemia

Układ okresowy pierwiastków

H Wodór He Hel Li Lit Be Beryl B Bor C Węgien N Azot O Tlen F Fluor Ne Neon Na Sód Mg Magnez Al Glin Si Krzem P Fosfor S Siarka Cl Chlor Ar Argon K Potas Ca Wapń Fe Żelazo Cu Miedź Hg Rtęć Au Złoto Ag Srebro