profil

Wybierz przedmiot
Prace 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja60%
Fizyka

Cewka indukcyjna

Cewka indukcyjna jest to urządzenie wykonane z przewodnika, które umożliwia skupienie energii pola magnetycznego powstałego na skutek przepływu prądu przez tę cewkę. Istnieją cewki o różnej geometrii, od której zależą ich właściwości. Jeśli zmiana natężenia prądu płynącego w cewce o ΔI wywoła zmianę strumienia indukcji magnetycznej objętego przez cewkę o ΔΦ B , to indukcyjność L tej cewki ma wartość: Jednostką indukcyjności jest henr [H]. Przykładem cewki jest...satysfakcja61%
Materiałoznawstwo

Elementy Indukcyjne

Transformatory Transformator składa się w swojej najprostszej formie z żelaznego rdzenia z nawiniętymi dwoma uzwojeniami, które są ze sobą sprzężone magnetycznie. Sprzężenie oznacza, że pole magnetyczne wytworzone w jednym uzwojeniu obejmuje...satysfakcjab/d
Elektrotechnika

Dwójniki idealne | szeregowe | równoległe

Dwójniki idealne Dwójnik idealny o rezystancji R iR = Im*sin*ω*t = uR/R = Um/R sinωt uR = Um*sin*ω*t G = 1/R [susceptancja (jednostka Simens)] Moc czynna P = U*I cosφ= R*I^2 = u^2/R = S [Vatt] Moc bierna Q= U*I sinφ = 0 [Var] Moc...satysfakcja54%
Elektrotechnika

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - prąd zmienny

ω – pulsacja [1rad/s] f – czestotliwosc [1Hz] ω=2∏f U=230√2sin(314t =30) Um=230√2V ω= 314rad/s ω=2∏f φu= 30 ω / 2∏ = f f=314/2∏=50Hz U=230V Napiecie w rezystorze pradu zmiennego Ur=I*R Reaktancja bierna...