profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja69%
Język polski

Obraz Boga i człowieka w "Psalmie 91" Jana Kochanowskiego. Omów temat, odwołując się do podanego tekstu.

W mojej pracy przedstawię obraz Boga i człowieka, na podstawie "Psalmu 91" autorstwa Jana Kochanowskiego. Według Ewnagelii człowiek posiada swojego anioła stróża. Kogoś, kto zawsze pomoże w najtrudniejszych chwilach naszego życia i ma...satysfakcja80%
Język polski

Bóg pomoże temu, kto Mu zaufa.

Pierwszym argumentem potwierdzającym powyższą tezę jest fakt, że Bóg jest naszym wybawicielem. Jak pisze Jan Kochanowski w swoim utworze ''Ciebie on z łowczych obierzy wyzuje...". To znaczy, że na Boga możemy liczyć w trudnych sytuacjach. Bóg...satysfakcja38%
Język polski

Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniając sens i celowość zastosowanych przez W. Szymborską w "Psalmie” zabiegów językowych.

Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniając sens i celowość zastosowanych przez W. Szymborską w „ Psalmie”zabiegów językowych....satysfakcja71%
Język polski

Dominanta tekstu lirycznego decyduje o jego odczytaniu. Rozwiń tę myśl interpretując wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Psalm 4".

W „Psalmie 4” Baczyńskiego występuje dominanta gatunkowa. Wiersz jest prośbą do Boga o wytłumaczenie sensu świata, sensu życia. Sam autor usiłuje nakierować czytelnika na właściwą drogę interpretacyjną nadając swojemu utworowi tytuł „Psalm 4”....satysfakcja79%
Język polski

Psalm 144 - krótka analiza.

Psalmy sa to hebrajskie pieśni religijne, mające podniosły i modlitewny charakter. Najczęściej adresatem psalmów jest Bóg, rzadziej natomiast człowiek. Ze względu na treść psalmów można wyróżnić ich kilka gatunków m.in.: modlitewne, żałobne,...satysfakcja68%
Język polski

"A kim jest człowiek?" - jak na to pytanie odpowiadają znane ci fragmenty Starego Testamentu.

" Kim jest człowiek?". To pytanie było stawiane od zarania ludzkości. Odpowiedź na nie wydaje się być banalnie prosta a zarazem niesamowicie trudna. Biblia jest niewątpliwie źródłem wiedzy na temat człowieka i może byc odpowiedzią na...satysfakcja70%
Język polski

Interpretacja i analiza wiersza Psalm o powrocie Tadeusza Różewicza

Interpretacja i analiza wiersza „Psalm o powrocie” Tadeusza Nowaka W sztuce przez wszystkie epoki przewijał się motyw podróży, pielgrzymki, wędrowania. Był on przytaczany w różnych dziedzinach -począwszy od muzyki, a skończywszy na obrazach...