profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja77%
Język polski

Obraz Boga i człowieka w "Psalmie 91" Jana Kochanowskiego. Omów temat, odwołując się do podanego tekstu.

W mojej pracy przedstawię obraz Boga i człowieka, na podstawie "Psalmu 91" autorstwa Jana Kochanowskiego. Według Ewnagelii człowiek posiada swojego anioła stróża. Kogoś, kto zawsze pomoże w najtrudniejszych chwilach naszego życia i ma...satysfakcja80%
Język polski

Bóg pomoże temu, kto Mu zaufa.

Pierwszym argumentem potwierdzającym powyższą tezę jest fakt, że Bóg jest naszym wybawicielem. Jak pisze Jan Kochanowski w swoim utworze ''Ciebie on z łowczych obierzy wyzuje...". To znaczy, że na Boga możemy liczyć w trudnych sytuacjach. Bóg...satysfakcja40%
Język polski

Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniając sens i celowość zastosowanych przez W. Szymborską w "Psalmie” zabiegów językowych.

Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniając sens i celowość zastosowanych przez W. Szymborską w „ Psalmie”zabiegów językowych....satysfakcja76%
Język polski

Dominanta tekstu lirycznego decyduje o jego odczytaniu. Rozwiń tę myśl interpretując wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Psalm 4".

W „Psalmie 4” Baczyńskiego występuje dominanta gatunkowa. Wiersz jest prośbą do Boga o wytłumaczenie sensu świata, sensu życia. Sam autor usiłuje nakierować czytelnika na właściwą drogę interpretacyjną nadając swojemu utworowi tytuł „Psalm 4”....satysfakcja53%
Język polski

Biblia- sciąga

Apokalipsa 1. jeździec na białym rumaku, koniu(łuk wieniec zwycięstwo) 2. koń bramy ognia(miecz, odebrano ziemi pokój, zabijanie ludzi) 3. koń czarny (waga sąd) 4. koń trupio blady (śmierć otchłań, władza) 5. męczennicy którzy oczekują...satysfakcja78%
Język polski

Psalm 144 - krótka analiza.

Psalmy sa to hebrajskie pieśni religijne, mające podniosły i modlitewny charakter. Najczęściej adresatem psalmów jest Bóg, rzadziej natomiast człowiek. Ze względu na treść psalmów można wyróżnić ich kilka gatunków m.in.: modlitewne, żałobne,...satysfakcja68%
Język polski

"A kim jest człowiek?" - jak na to pytanie odpowiadają znane ci fragmenty Starego Testamentu.

" Kim jest człowiek?". To pytanie było stawiane od zarania ludzkości. Odpowiedź na nie wydaje się być banalnie prosta a zarazem niesamowicie trudna. Biblia jest niewątpliwie źródłem wiedzy na temat człowieka i może byc odpowiedzią na...