profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja63%
Historia

Polityka fiskalna w Polsce.

PYTANIA: <BR>1. Czy podatki są potrzebne ? <BR>2. Rodzaje podatków w Polsce. <BR>3. Jakie podatki płacą twoi rodzice ? <BR>4. Kto i w jaki sposób ustala wysokość podatków w Polsce ? <BR>5. Scharakteryzuj...satysfakcja67%
Makroekonomia

Polityka fiskalna i bezrobocie

PRACA KONTROLNA Z GOSPODARKI I GOSPODAROWANIA TEMATY: 1. Scharakteryzuj funkcje fiskalną państwa. 2. Przyczyny zjawiska bezrobocia 1....satysfakcja67%
Podstawy przedsiębiorczości

Polityka gospodarcza

1. Narzędzie polityki gosp.: a) polityka fiskalna- czyli manipulowanie poziomem wydatków i wpływów budżetowych, aby podzielić dochód narodowy. Związana jest z polityką podatkowa. b) polityka monetarna- manipulowanie stopą wzrostu krajowej...satysfakcja64%
Ekonomia

Polityka fiskalna

Na rządzie Rzeczypospolitej Polskiej obok innych zadań spoczywa zadanie kierowania gospodarką. Jest on odpowiedzialny za sposób, w jaki gospodarka funkcjonuje. Oceny działalności dokonywane przez ludzi zależą od poziomu bezrobocia, tempa wzrostu...satysfakcja55%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Polityka Finansowa Państwa

POLITYKA PIENIĘŻNA Polityka pieniężna ( zwana monetarną) to część ekonomicznej polityki państwa, obejmująca decyzje dotyczące kształtowania wartości znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza. Zarówno nadmierna, jak i niedostateczna podaż...satysfakcja81%
Ekonomia

polityka fiskalna

I. POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA. 1. Pojęcie polityki finansowej państwa. P.f. – decyzje rządu odnośnie podatków i wydatków; działalność państwa polegająca na wykorzystywaniu narzędzi pieniężnych do osiągania określonych celów (powodowania zmian...