profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja65%
Język polski

Charakterystyka królowej Jadwigi w opraciu o "Krzyżaków".

Królowa Jadwiga jest jedną z najlepiej znanych władczyń Polski. Zawdzięcza to swojej urodzie oraz opinii jednej z najbardziej wspaniałomyślnych władców. Wiemy, że gdy przyjechała do Polski miał niespełna 11 lat i już wtedy zapowiadała się jako...satysfakcja74%
Język polski

Czy warto zostać siłaczką?-rozważ problem w opraciu o lekturę

Celem mojej pracy jest rozstrzygnięcie pytania: Czy warto być siłaczka? Uważam, że warto zostać zmagającą się z przeciwnościami losu siłaczką. Argumentem, który może potwierdzić moje przekonanie, może być to, że dzięki swojej pracy Stasia...satysfakcja79%
Język polski

Rola pieniądza w życiu każdego człowieka w opraciu o "Opowieść Wigilijną".

Każdy wie, że niestety pieniądz pełni wielką rolę w życiu człowieka. Ludzie postrzegają innych,zwracając największą uwagę na stan materialny. Osoby o takich poglądach zdecydowanie mylą się. Na podstawie obserwacji wiem, że prawie każdy człowiek...satysfakcja82%
Język polski

Porównanie kreacji postaci Wernyhory w opraciu o „Sen srebrny Salomei” oraz „Wesele”.

Na podstawie analizy podanych fragmentów dramatu „Sen srebrny Salomei” Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego „Wesele” (Akt II scena 24) porównaj kreacje postaci Wernyhory, określ funkcję intertekstuarnego związku obu utworów. Zarówno w...satysfakcja39%
Język polski

Opis miłości sentymentalistów w opraciu o "Laurę i Filona" F. Karpińskiego.

Na podstawie fragmentów utworu Franciszka Karpińskiego "Laura i Filon" oraz innych przykładów twórczości sentymentalistów określ, w jaki sposób opisywali oni miłość i jakimi środkami wyrazu posługiwali się w tym celu. Twórcy...satysfakcja80%
Język polski

Portrety kobiet w opraciu o "Dziady" i balladę "Romantyczność".

Portrety kobiet. Omów temat na podstawie załączonych fragmentów "Dziadów"i ballady "Romantyczność" Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na przejawy miłości i źródła dramatu kobiet. Miłość jest najpiekniiejszym z ludzkich uczuć,...