profil

Wybierz przedmiot
Prace 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja66%
Język polski

List otwarty do Parlamentu Europejskiego, propagujący powrót do idei zadkładania ogrodów wypoczynkowych

Miejscowość, data Szanowny Panie Przewodniczący! Piszę z prośbą o rozpatrzenie powrotu do idei zakładania w miastach...satysfakcja74%
Język polski

Przykład listu otwartego.

(nazwa miasta), 16.06.2005r Drodzy mieszkańcy (nazwa miasta)! Do napisania tego listu zmotywowały mnie zaśmiecone łąki, lasy i ulice,...satysfakcja77%
Język polski

List otwarty do radnych miasta z prośbą o nowe tereny rekreacyjne.

Bielsko – Biała, 26.04.2004 Radni...