profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja59%
Język polski

"Życie to nie teatr" Edward Stachura

Edward Stachura w utworze pt. "Życie to nie teatr" ukazuje nam prawdziwą wartość życia. Próbuje uświadomić nam niby oczywisty a zarazem często niezauważalny fakt. Powinniśmy iść godnie przez życie, nie wywyższać się, nie mówić zbyt wiele,...satysfakcja36%
Język polski

Czy życie bywa teatrem? "Życie to nie teatr" Edwarda Stachury

Po przeczytaniu i analizie wiersza Edwarda Stachury "Życie to nie teatr" uważam, że w życiu bardzo ważna jest szczerość i naturalność. Gdy tak nie jest zaczyna się "teatr", a nie życie. Mimo to uważam, że życie czasami przypomina występ w teatrze....satysfakcja38%
Język polski

Analiza i interpretacja wierszy; E. Stachury pt. "Życie to nie teatr" oraz R. Wojaczka pt. "Prośba"

"W związku z totalną "teatralizacją" życia, uważam, że poeci mają obowiązek zerwać z "teatralizacją" poezji. Tylko w ten sposób mogą zwrócić uwagę na postępujące spustoszenie w wyobraźniach i myślach......satysfakcja65%
Język polski

Edward Stachura - "Życie to nie teatr"

Edward Stachura w swoim wierszu „Życie to nie teatr” uświadamia nam, że nie można odegrać prawdziwego życia. Podmiot liryczny daje nam do zrozumienia, że chociaż na scenie jest płacz i śmiech, to nie są to takie same uczucia, których...satysfakcja40%
Język polski

"Wędrówką życie jest człowieka" Edward Stachura

Wędrówką życie jest człowieka Na dzisiejszej rozprawce chciałbym udowodnić jak mówił Edward Stachura ?Wędrówką życie jest człowieka? .Czyli dokąd zmierza człowiek w swoim życiu? Pierwszym argumentem który chciałbym przytoczyć będzie fakt...satysfakcja65%
Język polski

Czy życie to nie teatr ? - Na podstawie wiersza E.Stachury "Życie to nie teatr"

E. Stachura - "Życie to nie teatr Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra! Życie to nie...satysfakcja79%
Język polski

E. Stachura i jego twórczość.

Wielu uważa, ze śmierć była swoistą pieczęcią, położoną przez twórcę na literaturze. Nie chce się bowiem wiedzieć, co mówił na swój temat Stachura przed swoją samobójczą śmiercią. Dotknięty chorobą ( psychoza urojeniowo-omamowa), po wypadku...satysfakcja58%
Język polski

"Dla wszystkich starczy miejsca pod Wielkim dachem nieba". Wykorzystaj słowa Edwarda Stachura jako motto swoich rozważań na temat sprwiedliwości we współczesnym świecie

Dzisiejszej rozprawce chciałem udowodnić że jak mówił Edward Stachura : ?Dla wszystkich starczy miejsca pod tym wielkim dachem nieba ? czyli o sprawiedliwości we współczesnym świecie. Teoretycznie we współczesnym świecie jest sprawiedliwość są...satysfakcja66%
Język polski

Interpretacja utworu Edwarda Stachury "Życie to nie teatr"

Edward Stachura pisarz, pieśniarz i wędrowiec (outsider). Uznany za jednego z poetów wyklętych, określenie to ożywiło się po II wojnie światowej. Wiersze tego poety podobnie jak innych 'przeklętych', jednych oburzają innych zachwycają. Jego...