profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja37%
Język polski

Czy życie bywa teatrem? "Życie to nie teatr" Edwarda Stachury

Po przeczytaniu i analizie wiersza Edwarda Stachury "Życie to nie teatr" uważam, że w życiu bardzo ważna jest szczerość i naturalność. Gdy tak nie jest zaczyna się "teatr", a nie życie. Mimo to uważam, że życie czasami przypomina występ w teatrze....satysfakcja59%
Język polski

"Życie to nie teatr" Edward Stachura

Edward Stachura w utworze pt. "Życie to nie teatr" ukazuje nam prawdziwą wartość życia. Próbuje uświadomić nam niby oczywisty a zarazem często niezauważalny fakt. Powinniśmy iść godnie przez życie, nie wywyższać się, nie mówić zbyt wiele,...satysfakcja38%
Język polski

Analiza i interpretacja wierszy; E. Stachury pt. "Życie to nie teatr" oraz R. Wojaczka pt. "Prośba"

"W związku z totalną "teatralizacją" życia, uważam, że poeci mają obowiązek zerwać z "teatralizacją" poezji. Tylko w ten sposób mogą zwrócić uwagę na postępujące spustoszenie w wyobraźniach i myślach......satysfakcja69%
Język polski

Edward Stachura - "Życie to nie teatr"

Edward Stachura w swoim wierszu „Życie to nie teatr” uświadamia nam, że nie można odegrać prawdziwego życia. Podmiot liryczny daje nam do zrozumienia, że chociaż na scenie jest płacz i śmiech, to nie są to takie same uczucia, których...satysfakcja62%
Język polski

Kim jest ty liryczne w wierszu Edwarda Stachury pt. "Życie to nie teatr".

Moim zdaniem „Ty” liryczne w wierszu Edwarda Stachury pt. „życie to nie teatr” jest osobą bliską osobie mówiącej. Czyli można przypuszczać że jest to przyjaciel który gra w teatrze i jest aktorem, co powoduje że w życiu codziennym zachowuje...satysfakcja75%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Edwarda Stachury "Wędrówką życie jest człowieka".

Wiersz Edwarda Stachury „Wędrówką życie jest człowieka” jest podzielony na dziewięć strof o dwojakiej budowie. Strofy pierwsza, druga, piąta oraz szósta składają się z sześciu wersów zaczynających się zdaniem (porównaniem), tak jakby tytułem...satysfakcja72%
Język polski

"Romantycy zginąć muszą. Ten świat nie dla nich." sylwetka Edwarda Stachury.

Życie Edwarda Stachury jest nierozerwalnie związane z jego twórczością. Zjawisko to możemy zaobserwować również u innych pisarzy, jednakże u Stachury jest ono wyjątkowo wyraźnie zarysowane. Nie sposób zająć się jego twórczością, nie wspominając o...satysfakcja39%
Język polski

Analiza wierszy Ernesta Brylla "Tyle razy..." i Edwarda Stachury "Dookoła mgła"

W wierszu Ernesta Brylla są trzy zwrotki czterowersowe, przeważnie trzynastozgłoskowe, rymy żeńskie odległe o układzie : I II III a a...satysfakcja88%
Język polski

Piosenkę Stachury odbierasz jako pesymistyczną , czy optymistyczną?

Na lekcji języka polskiego przerabialiśmy wiersz E.Stachury "Wędrówką życie jest człowieka". Większość osób w klasie twierdziło , że utwór ten jest optymistyczny , ale czy rzeczywiście ma taki wydźwięk? W moich rozważaniach ,...