profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja58%
Język polski

Przedstaw obraz śmierci głodowej i skonfrontuj go z obrazem głodu w „ Innym Świecie” Grudzińskiego.

“Nie ma takiej rzeczy, której by człowiek nie zrobił z głodu i z bólu” – pisze Grudziński Głód jest uczuciem bardzo nieprzyjemnym, na przestrzeni dziejów często był stosowany jako jedno z narzędzi do wymuszania zeznań i posłuszeństwa, a także...satysfakcja46%
Język polski

"Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego powstał na podstawie rzeczywistych przeżyć autora. Książka jest relacją autora z jego pobytu w rosyjskich obozach.

Autor opisuje funkcjonowanie obozowych instytucji i mechanizmów rządzących życiem więźniów Losy mieszkańców łagru, ich jednostkowe tragedie ukazują wielki obraz nieludzkiego świata. Terror głód strach i praca ponad siły to codzienność mieszkańców...satysfakcja83%
Język polski

Obraz rzeczywistości obozowej na podstawie "Innego świata" i "Proszę państwa do gazu".

Na podstawie analizy fragmentów „Innego świata” Gustawa Henryka Grudzińskiego oraz Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego przedstaw obraz rzeczywistości obozowej zwracając uwagę na kreacje narratora oraz relacje międzyludzkie. Tadeusz...satysfakcja34%
Język polski

Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje Igancy Krasicki w „Palinodii”? Obraz Polaków, skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety.

?Palinodia? Ignacego Krasickiego to utwór, w którym autor krytykuje swoich rodaków. W zręczny sposób wytka im wady za pomocą sarkazmu i ironii . Poeta bezpośrednio nie wymienia wad Polaków lecz stara się ukazać je poprzez...satysfakcja60%
Geografia

Problemy głodu na świecie

PROBLEMY GŁODU I NIEDOŻYWIENIA NA ŚWIECIE Gdyby zebrać wszystkich głodujących na świecie, zaludniliby cały kontynent, a liczba jego mieszkańców byłaby większa od ludności Ameryki Północnej i Europy Zachodniej razem wziętych. Jeden z ostatnich...satysfakcjab/d
Język polski

Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w „Palinodii”? Obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety.

Ignacy Krasicki, wybitny autor Oświecenia napisał wiele genialnych satyr. Ukazują one wady społeczeństwa polskiego, które są niegodne prawego obywatela czy wręcz niebezpieczne dla otoczenia. Wyjątkowym i interesującym dziełem jest ?Palinodia?....satysfakcja87%
Język polski

Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w "Palinodii"? Obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satytach tego poety.

Witam. W mojej pracy postaram się zobrazować obraz Polaków z fragmentu "Palinodii" Krasickiego. Autor napisał wiele satyr m.in. "Do króla", "Pijaństwo" czy chociażby epos heroikomiczny...satysfakcja12%
Język polski

Analizując podane fragmenty i odwołując się do całości utworu, skonfrontuj obraz chłopów przedstawiony w dramacie z wyobrażeniami inteligencji na temat mieszkańców wsi.

"Lalka" jest powieścią rozrachunkową - autor z perspektywy 20 lat spogląda na owoce realizacji ideałów pozytywistycznych. Ocenia tą realizację wyraźnie negatywnie. Jedynym owocem jest materializacja świadomości społecznej. Wszyscy chcą się dorobić...