profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja52%
Gramatyka polska

Zastosowanie imiesłowu przysłówkowego w zdaniu

Wypowiedź w zdaniu złożonym, którą tworzy imiesłów przysłówkowy (oba rodzaje), to imiesłowowy równoważnik zdania . Imiesłów pojawia się sam lub z wyrazami określającymi, ale zawsze zastępuje zdanie podrzędne. Czułam się kompletnie zdezorientowana, będąc w Warszawie pierwszy raz. Ukończywszy studia na AGH, Stefan wrócił do rodzinnej miejscowości. idąc przez miasto – imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego czasu Idąc przez miasto, przyglądał się wystawom sklepów. gdy szedł...

satysfakcja44%
Gramatyka polska

Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego sposobu

Zawodnik biegł, wyprzedzając pozostałych sportowców . ( wyprzedzając – forma imiesłowu) Zawodnik biegł tak, że wyprzedzał pozostałych sportowców. ( wyprzedzał – forma osobowa czasownika) Słońce świeciło, parząc ciała plażowiczów. ( parząc ) Słońce świeciło tak, że parzyło ciała plażowiczów. ( parzyło )

satysfakcja61%
Gramatyka polska

Imiesłowowe równoważniki zdań

Imiesłowowe równoważniki zdań podrzędnych możemy podzielić na kilka typów. • imiesłów przysłówkowy (współczesny lub uprzedni): pisząc     uzupełniwszy stojąc     wysławszy patrząc    zrobiwszy • wyrazy określające: (pisząc) list do kolegi                       (uzupełniwszy) braki w zeszycie (stojąc) obok szafy                         (wysławszy) w pośpiechu paczkę (patrząc) obojętnie na wystawy        (zrobiwszy) porządek w biurku sklepów Zastępuje on zdanie podrzędne...satysfakcja65%
Język polski

Imiesłowy

Imiesłów to forma gramatyczna utworzona od czasownika. 1. Imiesłowy, które odpowiadają na pytania przymiotnika nazywamy imiesłowami przymiotnikowymi. Imiesłowy przymiotnikowe podlegają odmianie przez przypadki i rodzaje. Imiesłowy...satysfakcja69%
Język polski

Imiesłowy - ściaga

1.IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE – wyrazy utworzone od czasowników, ale będące określeniami rzeczowników to imiesłowy przymiotnikowe. Jest to nieosobowa forma czasownika która podobnie jak przymiotnik, odmienia się przez przypadki liczby i rodzaje.W...satysfakcja51%
Język polski

Zdanie współrzędnie, podrzędnie złożone, imiesłowowy równoważnik (ściąga)

Ściąga ze zdań współrzędnych, podrzędnych i imiesłowowych równoważników zdania. Ściąga w załączniku,