profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja56%
Historia

Hinduizm

Historia Indii Cywilizacja indyjska podobnie jak mezopotamska i chińska rozwinęła się nad dwiema głównymi rzekami, wokół których toczyło się całe życie. W Indiach tymi rzekami był Indus i Ganges. W połowie III tysiąclecia pojawiły się pierwsze...satysfakcja77%
Religia

Hinduizm

Hinduizm Hinduizm jest religią głoszącą, że przeznaczenie człowieka i jego los związane są ze wszechświatem. Każdy człowiek odradza się na ziemi w kolejnych wcieleniach poprzez...satysfakcja94%
Historia

Systemy religijne - hinduizm

Hinduizm ? religia politeistyczna wyznawana głównie na Płw. Indyjskim, posiada 1 mln wyznawców (trzecia religia na świecie). Początki sięgają 2 tysięcy lat p.n.e. Nazwę tę wymyślili Brytyjczycy, tubylcy nazywali swoją religię ?sanatana dharma", co...satysfakcja86%
Religia

Hinduizm

Hinduizm (z sanskrytu - sindhu, z perskiego - hindu), jedna z najważniejszych, obok dżinizmu i buddyzmu, religii Indii. Od poł. I w. kontynuacja wedyzmu i braminizmu. Jest wyznaniem niespójnym, składającym się z takich ugrupowań, jak:...satysfakcja50%
Religia

Hinduizm

Religia, którą nazywamy hinduizmem jest właściwie bez nazwy. Uczy ona, że prawda istnieje poza nazwą i formą a wszystkie drogi, które prowadzą do boga są dobre. Jako najstarsza religia, matka wszystkich religii, uznaje wszystkie religie. W swej...satysfakcja70%
Religia

"Święte Krowy" - Hinduizm

HINDUIZM - religia Dalekiego Wschodu, wiara w wielu Bogów. Otacza się w niej kultem niektóre zwierzęta i rośliny.Zabrania się spożywania mięsa krów i ich mleka. Tak zwane "święte krowy" poruszają się bezkarnie po drogach Indii i Pakistanu mimo...