profil

Wybierz przedmiot
Prace 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja67%
Język polski

Upodobnienia i uproszczenia grup spółgłoskowych

Czym są upodobnienia grup spółgłoskowych? Rzecz najistotniejsza przy temacie upodobnień: sprawa dotyczy dwóch spółgłosek sąsiadujących ze sobą, np. spółgłoski dźwięcznej i bezdźwięcznej. Upodobnienie to zmiana jednej z nich, dostosowanie się do...satysfakcja64%
Język polski

Wymień i krótko omów 4 podstawowe zasady polskiej ortografii. Określ, które zasady regulują pisownie następujących wyrazów.(matura ustna)

Wyrazy: kot, ławka, nożny, córka, morze, charakter, klasówka, sponad, niezgoda Są cztery zasady: -fonetyczna – jak się mówi tak się pisze np. koń, dom, mama, pies. -morfologiczna – czyli zgodna z budową wyrazu np. piszemy „szósty”, bo „ó”...satysfakcja62%
Język polski

Błąd fonetyczny

Błąd fonetyczny to niezgodna z zasadami języka wymowa wyrazów. Błędy fonetyczne polegają m.in. na: * niepoprawnym wymawianiu głosek ę i ą (np. w wyrazach: lubię, męski, łabędź, drogą, wąski) jako [e], [en], [eń], [om], [on], a także wymowie...satysfakcja50%
Język polski

Dialekty regionalne w Polsce.

Dialekt to mowa ludności pewnej dzielnicy kraju różniąca się od języka ogólnonarodowego swoistymi cechami fonetycznymi i leksykalnymi. Dialekt małopolski: obejmuje pd-wsch i środkową część Polski. Małopolskę cechuje mazurzenie (zastępowanie w...