profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja38%
Geografia

Osadnictwo wiejskie

1.Osadnictwo Wiejskie Charakterystycznym dla krajów w początkowej fazie rozwoju jest osadnictwo pierwotne, które pojawia się w momencie przejścia człowieka z koczowniczego trybu życia na tryb osiadły. Zaczyna budować pierwsze prymitywne obiekty,...satysfakcja17%
Geografia

Funkcje wsi

Funkcje wsi W Polsce, podobnie jak w większości rozwiniętych państw świata, wieś nie jest już osiedlem wyłącznie rolników. Pełni też różne funkcje. We wsiach polskich – zwłaszcza większych, będących ośrodkami administracji gminnej, lub...satysfakcja57%
Geografia

Zróżnicowanie ludności świata, urbanizacja i osadnictwo wiejskie, problemy życia ludości miast

ZRÓŻNICOWANIE RASOWE NA ŚWIECIE Rozróżniamy na podstawieNajważniejsze religie świata: Chrześcijaństwo(katolicy – 1045mln, protestanci – 316mln, prawosławni – 214), islam(1213mln), hinduizm(786mln), buddyzm(362). Urbanizacja: - rozwój miast...satysfakcja36%
Historia

Osadnictwo na prawie niemieckim.

Osadnictwo na prawie niemieckim W czasach rozbicia dzielnicowego na ziemiach polskich dokonały się bardzo ważne przemiany społeczne i gospodarcze. Całkowitej likwidacji uległ system prawa książęcego, a na jego miejscu wyrosła wielka własność...satysfakcja80%
Biologia

Określ przystępnie co to jest przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, podaj przykłady

Przestrzeń turystyczna jest to funkcjonalnie wyróżniająca się część (podprzestrzeń) przestrzeni geograficznej rozumianej w sensie largo, czyli jako przestrzeń, na którą składają się elementy przyrodnicze powłoki ziemskiej (środowisko...satysfakcja42%
Historia

Zaludnienie - osadnictwo w Polsce wczesnopiastowskiej.

<BR>W epoce wczesnego feudalizmu zwiększona wymiana handlowa , napływ nowinek technicznych , zmiany w sposobie upraw ziemi , rozwój rzemiosła miały znaczny wpływ na integrację ówczesnych społeczności . Ze wspólnoty rodowej przechodzono do...satysfakcja100%
Geografia

Notatki z działu osadnictwo

Cechy odróżniające jednostki osadnicze wiejskie od miejskich: % ludności pracującej w poszczególnych sektorach gospodarki; gęstość zaludnienia; charakter zabudowy(w miastach wysoki). Układy przestrzenne wsi: -okolnica(wieś placowa, zagrody...