profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja66%
Gramatyka polska

Przymiotnik

Przymiotnik jest odmienną częścią mowy, która jako określenie rzeczownika służy do wyrażania jakości i właściwości osób, zwierząt, roślin, przedmiotów czy zjawisk. Przymiotnik, odpowiadając na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? wysoki mężczyzna         cierpliwi nauczyciele zgrabna kobieta            kolorowe bluzki grzeczne dziecko wskazuje na cechy określanego rzeczownika, takie jak: kształt, wielkość, kolor, smak, temperaturę i wiele innych:...satysfakcja63%
Język polski

Przymiotnik

Przykłady przymiotnika: ładny, zły, miły Funkcja: przydawka Odmiana przez: przypadki, liczby i rodzaje Pytania: jaki? jaka? jakie? Określa: (wyraża) cechysatysfakcja67%
Język niemiecki

Rodzjnik określony,nieokreślony, Zaimki, Przymiotnik z rodzjnikiem określonym,nieokrelonym i bez rodzjnika

Rodzajnik określony r. męski r. żeński R. nijaki L. Mnoga N. kto? Co? Der Die Das Die G. czyj? Des –es , -s Der Des –es , -s Der D. kogo? Dem Der Dem Den - n Akk. kogo? Co? Den Die...satysfakcja21%
Łacina

I,II deklinacja (f,m,n) rzeczownik + przymiotnik I,II,III,IV koniugacja A+P(Praesens, Imperfectum ,Futurum I)

Całość w załączniku do druku I,II dekl (f,m,n)rzecz+przym I,II,III,IV kon A+P(Prae,Imp,Fut)satysfakcja48%
Język polski

Przymiotnik

Przymiotnik to część mowy służąca do określania cech i właściwości ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk. W językach indoeuropejskich przymiotniki są zwykle odmienne przez liczby, rodzaje, a często też przypadki, podlegają stopniowaniu....satysfakcja76%
Język polski

Części mowy (przymiotnik,czasownik)

Przymiotniki : -odpowiadają na pytania : JAKI? JAKA? JAKIE? -oznaczają cechy osób, przedmiotów, zjawisk -w zdaniu łączy się z rzeczownikiem -odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje. W liczbie pojedyńczej: *rodzaj męski (ten)...