profil

Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja60%
Język polski

"Jesien Średniowiecza" J. Huizinga.

Streszczenie Dynamika życia W średniowieczu różnice majątkowe miedzy bogatymi a biednymi były wyraźniejsze niż dzisiaj. Ważny elementem życia codziennego były dzwony, każdemu nadawano imię i jego dźwięk zawsze coś oznaczał. Bardzo często...satysfakcja50%
Historia

Monarchia feudalna w średniowiecznej Polsce.

Temat: Monarchia feudalna w średniowieczu ( w Polsce) Feudalizm to system społeczno-polityczny oparty na zależnościach pomiędzy poszczególnymi szczeblami drabiny feudalnej, wywodzący się z prawa książęcego. Głównymi jego elementami były różnego...satysfakcja48%
Język polski

Epoka Średniowiecza

Termin średniowiecze został przyjęty jako określenie epoki między antykiem a epoką nowożytną. Przez długi czas epoka ta była symbolem upadku umysłowości, zacofania, ciemnoty, zabobonu. "Humaniści włoscy XV XVI w. pisała badaczka literatury...satysfakcja49%
Język polski

Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej - konspekt pracy maturalnej.

Ustny egzamin z języka polskiego Imię Nazwisko Klasa Temat prezentacji: Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej. Omów na wybranych utworach. Temat doprecyzowany: Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej. Omów na...satysfakcja47%
Język polski

Motyw tańca w literaturze i sztuce - konspekt

Temat: Różnorodne ujęcie motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach. I. Literatura podmiotu: 1. Mrożek S., Tango, Wydawnictwo Noir Sur Blanc, Warszawa 1973. 2. Osiecka A., Niech życje bal, [online]. [dostęp:...satysfakcja63%
Język polski

Średniowieczny ideał rycerza.

„Miecz jego budził trwogę, kopii się lękano, Szyszak złoty z daleka, hen, rozpoznawano...” Czasy wcześniejsze od średniowiecza, a także samo średniowiecze, obfitowały w krwawe, bezkompromisowe walki i pojedynki. Taki stan rzeczy, a ponadto...satysfakcjab/d
Język polski

Ramowy plan wypowiedzi do tematu: Różne ujęcia motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów

I. Literatura podmiotu: 1. Mickiewicz A., \"Pan Tadeusz\", Warszawa 1999. 2. Reymont W.S., \"Chłopi\", Wrocław 1999. 3. Wyspiański S., \"Wesele\", Wrocław 1994. 4. Baczyński K.K., \"Poezje\", Kraków 1993, [tu:] \"Sur le pont d\'Avignon\"....