profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja58%
Pedagogika

Promocja zdrowia

Def zdrowia wg. O’Donella Promocja zdrowia jest dyscypliną nauki i sztuką wspomagania ludzkim dokonywaniu zmian w ich stylu życia aby mogli zbliżyć się do optimum swojego zdrowia Średnia wieku: Kobiety- 84 faceci-74 Stan zdrowia zależy od: 50%...satysfakcja70%
Pedagogika

Edukacja Zdrowotna

wykładysatysfakcja72%
Edukacja zdrowotna

Promocja zdrowia psychicznego

Promocja zdrowia psychicznego Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia odbyła się w...satysfakcja88%
Psychologia

Promocja zdrowia

ZDROWIE to proces wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm-środowisko, pozwalający w wyniku braku choroby utrzymać równowagę pomiędzy organizmem a środowiskiem. Zdrowie to potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska....satysfakcjab/d
Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Profilaktyka- ogół działań podejmowanych przez lekarzy w celu zapobiegania stanom zagrożenia zdrowotnego, kulturalnego, moralnego i społecznego jednostki. -pierwszorzędowa(pierwotna)- zapobieganie powstawaniu chorób, zakres działania ograniczony...satysfakcja67%
Medycyna

Choroby weneryczne-plan i pogadanka-promocja zdrowia

Temat pogadanek: Choroby weneryczne Odbiorca: klasa licealna, ludzie z chorobami wenerycznymi Cel pogadanek: jakie występują choroby weneryczne skóry, na czym polegają, jak je leczyć. Miejsce realizacji - liceum ogólonokształcące , profil...satysfakcja88%
Pedagogika

Rozwój idei promocji zdrowia

ROZWÓJ IDEI PROMOCJI ZDROWIA Tematem moich rozważań jest rozwój idei promocji zdrowia. W pracy tej należałoby się zastanowić czym jest zdrowie i jak jest rozumiane? Zdrowie- współcześnie jest przedmiotem zainteresowania nie tylko medycyny, ale...