profil

Wybierz przedmiot
Prace 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja79%
Biologia

Zanikanie róznorodności gatunkowej

Przyczyna zanikania różnorodności gatunkowej jest działalności człowieka, prowadząca do zanieczyszczenia i przekształcania środowiska. Działalności powoduje między innymi . zbyt dużą i szybką eksploatację zasobów przyrody, produkcja toksycznych...satysfakcja78%
Biologia

Podział mitozy i mejozy

MITOZA - Proces zachodzi w komórkach sonatycznych. Budujące nasze ciało. - To jeden podział składający sie z czterech faz. - W wyniku podziału powstają dwie komórki potomne. - Liczba chromosomów w komórkach potomnych nie ulega zmianie. -...satysfakcja61%
Biologia

Człowiek pierwotny i dowody ewolucji

*hominidy - pierwsi zblizeni przodkowie są sprzed 5-6mln lat; *australopitek(2-4mln) *homo habilis(zręczny) 2,5-1,8mln narzędzia otoczakowe; poj mózgoczaszki-ok700cm3 *h. erectus (wyprostowany)poj800-11003 -narzędzia: pięściaki...