profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja63%
Język polski

Jak wyglądał Eden?

Na rozkaz Boga wyrosły w Edenie wszelkie drzewa oraz w środku ogrodu drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Poprzez ogród przepływała rzeka rozdzielająca się na cztery rzeki, które nazywały się się: Piszon; Gichon; Chiddekel i Perat. Bóg...satysfakcja81%
Język polski

Dłuższy przewodnik po Eden

Dłuższy przewodnik po Eden Eden to piękny ogród znajdujący się na wschodzie. Z Edenu wypływa rzeka, aby nawodnić ogród, a i stamtąd się rozdziela, dając początek czterem...satysfakcja74%
Język polski

Świat w 7 dniu po akcie stworzenia - opis.

Świat po akcie stworzenia nie był wcale zieloną dżunglą. Raj był wielki. Obejmowała całą planetę Ziemię, lecz nie był wielkim dzikim buszem tak jak często go sobie wyobrażamy. Eden był lepszą wersją dzisiejszego świata. Było w nim...satysfakcja60%
Język polski

To jest nowoczesna Ziemia Obiecana

Motyw Ziemi Obiecanej znany jest już ze Starego Testamentu. Obecnie trudno wyobrazić sobie ten krajobraz jako kraj mlekiem i miodem płynący. Dzisiejszy świat trudno nazwać ziemią obiecaną. Przynosi on wiele niespodzianek, zarówno tych dobrych i...satysfakcja34%
Język polski

Sposób ukazania krain szczęścia w utworach literackich różnych epok

Tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem to naturalny odruch mający długą tradycję. Już w starożytności istniała pamięć o utraconych na zawsze krainach szczęścia, gdzie człowiek beztroski i niewinny żył w zgodzie z naturą .Taką...satysfakcja41%
Język polski

Obraz biblijnego raju

Biblijny raj według Boskich słów jest celem do osiągnięcia dla każdego człowieka. Jednak my, jako zwykłe istoty, nie umiemy pojąć tego wszystkiego co nas czeka. Niejeden z wybitnych twórców próbował zgłębić i opisać nasze losy po śmierci. Jednak...