profil

Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja74%
Prawo

Przykładowe pytania testowe-wstęp do prawoznawstwa

Test 2: 1.analityczna nauka prawa to nauka: a. badająca empiryczny wymiar prawa b. zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami prawa c. ilościowo ujmuje problemy prawne d. bada język prawny i prawniczy 2.szczegółowe nauki prawne to: a....satysfakcja82%
Prawo administracyjne

Kwestie z prawoznawstwa ( prof. Dąbrowski)

Kwestie z prawoznawstwa 1. Przedmiot prawoznawstwo Jest nauką o państwie, prawie oraz poglądach na państwo i prawo. Termin nauka ma wiele znaczeń. W tym przypadku nauka to zespół twierdzeń o rzeczywistości, o sposobach jej poznawania i...satysfakcja72%
Prawo

Prawoznawstwo - opracowanie

Pojęcie i funkcje prawa Paremia – krótka sentencja, sformułowane przez słynnych jurystów. Przykłady: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi = Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się...satysfakcja76%
Administracja

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Wiadomości wstępne I. Nazwa i przedmiot dyscypliny naukowej Na oznaczenie dyscypliny naukowej, będącej przedmiotem naszych wykładów, można używać dwóch nazw: „wstęp do nauki o państwie i prawie” lub „wstęp do teorii państwa i prawa”....satysfakcja71%
Zarządzanie jakością

Przykładowe pytania testowe

Pytania testowesatysfakcja70%
Administracja

Wstęp do prawoznawstwa

przydatne sciągisatysfakcjab/d
Finanse i bankowość

Rynek kapitałowo pieniężny- pytania testowe

w zalacznikachsatysfakcja80%
Zarządzanie jakością

Audyt wewnętrzny- pytania testowe

w zalacznikusatysfakcja79%
Zarządzanie

Podstawy zarządzania - pytania testowe z odpowiedziami

Podstawy zarządzania - pytania testowe z odpowiedziami