profil

Wybierz przedmiot
Prace 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcjab/d
satysfakcja89%
Słownik Frazeologiczny

dobrać się jak w korcu maku

‘o parze lub grupie osób: dobrać się odpowiednio, pasować do siebie’; zwrot, stp. korzec to duże naczynie o objętości ok. 100 l, służące dawniej do przechowywania rzeczy sypkich; dobrać się jak w korcu maku jest równie trudno jak znaleźć igłę w stogu siana; Wszyscy uważają, że dobraliśmy się jak w korcu maku. – „Victor G”; Jęz.