profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja41%
Matematyka

Wzór Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych. Założenie: ?ABC jest prostokątny. Teza: c2 = a2 b2. Odwrotne twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli...satysfakcja58%
Matematyka

Twierdzenie Talesa

wszystko co potrzebne znajdziecie w zalacznikusatysfakcja68%
Matematyka

Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne

Twierdzenie Talesa Jeżeli ramiona kąta przecięte są prostymi równoległymi to stosunek długości którychkolwiek dwóch odcinków utworzonych na jednym ramieniu jest równy stosunkowi długości odpowiednich odcinków utworzonych na drugim ramieniu....satysfakcja74%
Matematyka

Twierdzenie Pitagorasa

Trójkąt jest prostokatny to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa długości przeciwprostokątnych podniesionych do kwadratu. wzór twierdzenia : c²= a² + b² Wyrażenia a2, b2 oraz c2 kojarzą nam się ze wzorami na pola kwadratów...satysfakcja63%
Matematyka

Pitagoras

Pitagoras (ok. 572-497 p.n.e) grecki matematyk. Pochodził z wyspy Samos, czyli wschodniej kolonii japońskiej. Mając 40 lat, opuścił Jonię, która walczyła z Persami i odbył liczne podróże, również do Indii, gdzie zetknął się z tamtejszymi...satysfakcja59%
Język polski

Czy świat starożytny jest nam bliski, czy może jest on daleki współczesnym ludziom? - rozprawka

Czy świat starożytny jest nam bliski, czy może jest on daleki współczesnym ludziom? Pytanie zgoła mogłoby się wydawać proste. Większość ludzi mogłaby odpowiedzieć, że jest on daleki. I każdy mógłby to poprzeć odpowiednimi argumentami. Ja jednak...satysfakcja22%
Matematyka

Geometria - definicje i wzory

1 Nierówność trójkąta Suma długości dowolnych dwóch boków trójkąta jest większa niż długość trzeciego boku A B>C B C>A A C>B 2 Wysokości trójkąta przecinają się w jednym punkcie i dzielą się w stosunku 2:1 3 Wysokość dzieli podstawę na dwie...