profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja31%
Fizyka

Prąd elektryczny - ściąga.

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany róch swobodnych elektronów. Przewody doprowadzające-zbudowane z sub. dobrze przewadzącą prąd izplatory- sub. żle przewadzące prąd Miarą natężenia prądu jest wartość ładunku jaki przepływa przez...satysfakcja46%
Fizyka

Fizyka- prąd elektryczny

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch elektronów swobodnych zachodzący pod wpływem sil pola elektrostatycznego. Plynie tez przez niektóre ciecze i gazy *wz temp * Wys swiatla * wyk pracy mech *re chemiczne *magne *Źródła chemiczne (ogniwa i...satysfakcja68%
Fizyka

Prąd elektryczny.

Prąd elektryczny – jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Prąd płynie w gazach cieczach i ciałach stałych. W gazach i cieczach przepływ prądu polega na równoczesnym i uporządkowanym ruchu ładunków dodatnich i ujemnych. W przewodnikach...satysfakcja78%
Fizyka

Elektryczność

Elektryczność Oprócz ciepła, była jednym z pierwszych zjawisk fizycznych, z którym zetknął się człowiek. Tym zjawiskiem była iskra elektryczna w postaci błyskawicy. Wszystkie zjawiska fizyczne są z nią powiązane, gdyż nawet najmniejsze cząstki...satysfakcja65%
Fizyka

Prąd stały

CO TO JEST PRĄD ELEKTRYCZNY? Około roku 1800 Aleksandro Volta odkrył ogniwa galwaniczne i wtedy właśnie zaczęła się przygoda ludzkości z elektrycznością. Prąd elektryczny - definicja Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków...satysfakcja50%
Fizyka

Prawo Ohma

Prawo Ohma 1. Prąd elektryczny – uporządkowany ruch elektronów swobodnych w przewodniku.Warunkiem płynięcia prądu jest: N A T Ę Ż E N I E Równoległy Suma natężeń szeregowy Takie samo w każdym miejscu obwodu o Źródło napięcia o...