profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja65%
Biologia

Cechy żywych organizmów

– specyficzna organizacja, której podstawę stanowi budowa komórkowa, – własny metabolizm, – wewnętrzna stabilność dzięki utrzymywaniu homeostazy, – zdolność do przechowywania i przetwarzania informacji,w tym informacji genetycznej, – dziedziczenie cech podczas samopowielania i reprodukcji, – zmienność zachodząca w replikacji (odtwarzaniu materiału genetycznego) – warunkuje ewolucję organizmów, – możliwość oddziaływań między organizmami, – śmiertelność organizmów. Funkcje życiowe...

satysfakcja45%
Biologia

Czynności życiowe organizmów

Życie możliwe jest dzięki zachodzącym w organizmie procesom metabolicznym, uwarunkowanym takimi czynnościami życiowymi jak: odżywianie, oddychanie, wydalanie, ruch, reagowanie na bodźce oraz rozmnażanie.

satysfakcja31%
Biologia

Czynności życiowe organizmów

Organizm zbudowany z tworzących go struktur jest zharmonizowaną pod względem funkcjonalnym całością, której utrzymanie stanowi podstawę życia. Jest to możliwe dzięki zachodzącym w organizmie procesom metabolicznym, uwarunkowanym takimi czynnościami życiowymi, jak: odżywianie, oddychanie, wydalanie, ruch, a także dzięki zdolności organizmu do reagowania na bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Organizmy rosną i rozwijają się. Uczestniczą też w zachowaniu ciągłości...satysfakcja63%
Biologia

Transport przez błony.

Jeżeli chcemy mówić o transporcie przez błony, trzeba zacząć od tego, że błona jest elastyczna, przez co komórka może zmieniać swój kształt. Błona jest też selektywna tzn. wybiorcza, oznacza to, że przepuszcza tylko niektóre substancje. Transport...satysfakcja62%
Biologia

Rozmnażanie się zwierzat

Prawie wszystkie zwierzęta rozmnażają sie płciowo, a tylko nieliczne bezpłciowo. Jednokomórkowe pierwotniaki rozmnażają się przez podział i pączkowanie. Pączkują również parzydełkowce. U niektórych mięczaków, owadów, skorupiaków i gadów nowy...satysfakcja87%
Biologia

Różnice między mitozą a mejozą

Mitoza- podział jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów jak w jądrze komórki rodzicielskiej. Mitoza składa sie z 4 faz: profazy, metafazy, anafazy i telefazy. w telofazie zachodzi zwykle...