profil

Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja75%
Historia

Judaizm

Wszystko w załączniku.satysfakcja73%
Język polski

Dekalog- jako wykładnia moralnych praw współczesnego człowieka.

„Dekalog” znaczy dosłownie „dziesięć słów”. Te „dziesięć słów” objawił Bóg swojemu ludowi na świętej górze Synaj. Były one zapisane na dwóch kamiennych tablicach. Na pierwszej z nich znajdowały się trzy przykazania, które dotyczą...satysfakcja76%
Religia

Judaizm

Informacje ogólne Judaizm, mozaizm, najstarsza monoteistyczna religia, prekursor chrześcijaństwa i islamu, narodowa religia Żydów. Wyznawcą jej może być tylko ten, kto urodził się z matki Żydówki. Bardzo rzadko dopuszcza się przyjmowanie...satysfakcja49%
Religia

Judaizm

Judaizm pierwotny Wywodzi się z wierzeń ludów zamieszkujących Palestynę, Przechowywali oni tradycję o wędrówce ich przodka Abrahama z mezopotamskiego Ur do Palestyny i przymierzu zawartym przez niego z Bogiem (którego znakiem było obrzezanie),...satysfakcjab/d
Religia

Judaizm

Judaizm jest pierwszą religią monoteistyczną, uznającą jedynego Boga, stwórcę świata. Ukształtowała się w II tysiącleciu p.n.e. Stanowi religię narodową Żydów. Opiera się na przymierzu Boga z ludem Izraela, na którym Bóg obiecał ochronę i...satysfakcja66%
Historia

Judaizm, chrześcijaństwo, islam

Religia to system wierzeń i praktyk, określający relację jednostki do różnie pojmowanej sfery sacrum, czyli świętości i sfery boskiej. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult), w sferze...satysfakcja60%
Religia

judaizm

Judaizm jest najstarsza spośród trzech „religii Księgi”. Oparta na zasadzie przynależności rasowej , jej wyznawcą staje się każdy, kto urodził się z matki Żydówki. Bardzo rzadko dopuszcza się przyjmowanie wyznawców innego pochodzenia etnicznego....