profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja66%
Gramatyka polska

Czas przeszły

Czas przeszły – używamy go, chcąc wyrazić czynność lub stan mający miejsce w przeszłości, miniony: byłam, napisałeś, powiedział, lubili, śpiewały, mogliście . iść ja szedłem my szliśmy ty szedłeś wy szliście on szedł oni szli ona szła one szły ono szło W tym roku nie pojechałam nigdzie na urlop. Wczoraj nad Małopolską przeszła straszna burza. Zapomnieliście o...satysfakcja53%
Język angielski

Czas przeszły

Czasy i ćwiczenia.satysfakcja60%
Język włoski

Verbi irregolari - czas przeszły

Tabelka z czasownikami znajduje się w załączniku!satysfakcja60%
Język angielski

Czas przeszły

Past Simple / Czas Przeszły - + & - to be + I was You were He was She was It was We were You were They were + eg. married wrote - eg. didn’t marry didn’t write Simple Past Tense – regular...satysfakcja74%
Język niemiecki

Czas przeszły Perfekt

Perfekt=czasownik posiłkowy+Partizip II 1. Czas przeszły Perfekt jest czasem przeszłym złożonym. Składa się z dwóch części: a) z czasownika posiłkowego (haben lub sein), który odmienia się i stoi w zdaniu na miejscu orzeczenia; b) z...satysfakcja56%
Język angielski

The Future Simple (Czas przeszły)

1. Czasu Future Simple używamy gdy: - mówimy o przeszłości np. It will be raing tommorow. - gdy podejmujey nagłe decyzje np. I'm thirsty. I'll have a drink. - gdy nie jesteśmy pewni, ze coś się zdarzy - hope, promise, think, belive np. I...