profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja71%
Gramatyka polska

Bezokolicznik

Bezokolicznik – to także nieodmienna forma czasownika, jest to tzw. słownikowa postać czasownika, wyraża czynność lub stan, ale nie wskazuje ani na osobę, ani na liczbę, czas, tryb czy stronę, może mieć różne zakończenie: -ć pisać, robić, malować, żyć -c biec, móc, tłuc, ulec -ść pleść, nieść, napaść, jeść -źć wywieźć, znaleźć, ugryźć, wyleźćsatysfakcja54%


satysfakcja58%
Język niemiecki

Czasowniki nieregularne

Bezokolicznik | 3 os. teraź. | Imperfekt | Partizip II (całość w załączniku)satysfakcja34%
Język francuski

LE FUTUR PROCHE

LE FUTUR PROCHE ALLER + bezokolicznik (odmieniony) np. Elle va se marier dans 5 ans -ona wyjdzie za mąż za 5 lat Ils vont sortir dans 10 minutes -oni wyjdą za 10 minut Je vais etudier -będę się uczyć Je ne va pas etudier...satysfakcjab/d
Łacina

Accusativus cum infinitivi

A.C.I. Accusativus cum infinitivi (biernik z bezokolicznikiem) zd. dopełniaczowe zd. Podmiotowe MARCUS PROPERAT VIDEO MARCUM PROPERARE Verbum regens Accusativus infinitivo (widzę, że Marek idzie)...satysfakcja82%
Język francuski

Futur Simple-wyjątki

WYJĄTKI W CZASIE FUTUR SIMPLE BEZOKOLICZNIK TEMAT W CZASIE FUTUR SIMPLE ZNACZENIE POLSKIE ETRE SER... BYĆ AVOIR AUR... MIEĆ SAVOIR SAUR... WIEDZIEĆ ALLER IR... IŚĆ, JECHAĆ FAIRE FER... ROBIĆ VENIR VIENDR... PRZYJEŻDŻAĆ TENIR TIENDR......