profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja67%
Język polski

Środki językowe.

Pod pojęciem treści wyrazu nazywamy zespół cech, na podstawie których możemy określić co ten wyraz znaczy np. wrona, jaskółka - to nazwy gatunków ptaków Zakres wyrazu dotyczy ogółu przedmiotów nazywanych tym wyrazem np. ubranie to koszula,...satysfakcja60%


satysfakcja28%
Język polski

Test - stylistyka, funkcje językowe

................................................... gr A 1. Podaj definicję środków stylistycznych: • inwersja – • epifora – • animizacja – • hiperbola – 2. Nazwij podane środki stylistyczne: • morze głów – • woda Wanda wiślana –...satysfakcja56%
Język polski

Bibliografia - Językowe środki perswazji w reklamie

Część ustna egzaminu z języka polskiego – MATURA 2006 BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY POMOCNICZE Imię i nazwisko: XXX XXX TEMAT: Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw na wybranych przykładach z radia, telewizji i prasy. Przedstaw...satysfakcja85%
Język polski

Środki językowe

1.Synonimy - wyrazy o podobnym znaczeniu. pieniądze - forsa, kasa, bilon, monety, kapucha.. 2. Homonimy - wyrazy o jednakowym brzmieniu, lecz o różnym znaczeniu. Zamek , służba, lód 3. Antonimy - wyrazy o przeciwnym znaczeniu. czarny - biały;...satysfakcjab/d
Język polski

Omów językowe środki perswazji na przykładach kilku wybranych reklam telewizyjnych radiowych i prasowych

Prezentację pisałem sam lecz niektóre elementy są skopiowane z lit. przedmiotu poddane lekkim modyfikacją. Prezentacja stanowiąca spójną całość oceniona na 90% ponieważ nie odpowiedziałem na jedno z 4 zadanych mi pytań. Praca była sprawdzana przed...