profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja50%
Negocjacje

Podstawy prawa

podstawy prawa I semestr w pigułcesatysfakcja72%
Prawo

Podstawy prawa - ściąga

Praca w załączniku.satysfakcja60%
Prawo karne

Podstawy prawa karnego

Opracowanie w 17 punktach podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego. Wszystko w załączniku.satysfakcja60%
Prawo karne

Podstawy prawa karnego

:)satysfakcja46%
Prawo administracyjne

Zagadnie nia do egzaminu z podstaw prawa administracyjnego

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. Admin. publiczna- sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez organy państwowe i związki...