profil

Wybierz przedmiot
Prace 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja39%
Język polski

Na podstawie fragmentu „Chłopów" W. S. Reymonta i całości lektury omów nowatorstwo powieści.

Władysław Stanisław Reymont jest jednym z przedstawicieli Młodej Polski. Jego najwybitniejszym, najbardziej znanym dziełem są „Chłopi". Autor porusza w nich tematykę chłopską. Ukazuje codzienne życie wsi polskiej, jej tradycje, obyczaje, pracę,...