profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja60%
Prawo

Umowa o prace

Najczęściej podstawa nawiązania stosunku pracy miedzy pracownikiem i pracodawca jest umowa o prace. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a...satysfakcja100%
Prawo pracy

Umowa o pracę

Treść pracy w załącznikusatysfakcja84%
Podstawy przedsiębiorczości

Porównanie umowy zlecenia z umową o pracę.

1) Przedmiot umowy: umowa zlecenie: czynność o charakterze usługowym. umowa o pracę: szeroki zakres czynności, czyli wykonywanie pracy określonego rodzaju. 2) Samodzielność wykonywania pracy: umowa zlecenie: zleceniobiorca ni ejest zależny...satysfakcja34%
Prawo

Umowa o pracę.

1.Każda umowa o pracę powinna mieć formę pisemną i określać: 1)rodzaj pracy 2)miejsce wykonywania pracy 3)wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy,ze wskazaniem składników wynagrodzenia 4)wymiar czasu pracy 5)termin rozpoczęcia...satysfakcja77%
Podstawy przedsiębiorczości

Umowa zlecenie i o dzieło; podatki; rozwiązanie umowy o pracę- teoria

Oprócz zatrudnienia na umowę o pracę istnieje możliwość zatrudniania pracownika na podstawie umów cywilno-prawnych umowy zlecenia i umowy o dzieło a)umowa zlecenie-jest zawierana na wykonywanie określonej pracy przez jakiś czas np.kserowanie...satysfakcja83%
Podstawy przedsiębiorczości

Umowa o pracę i jej rodzaje

Umowa o pracę Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną. W wyniku jej zawarcia pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a...satysfakcja84%
Prawo

Stosunek pracy - umowa o pracę

Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i zawierać jasne określenie przede wszystkim: rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, terminu rozpoczęcia i wynagrodzenia. Pracodawca powinien najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia przez...