profil

Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja84%
Wiedza o społeczeństwie

Spółki

Spółka to określone w umowie zrzeszenie osób lub kapitału utworzone po to, aby prowadzić działalność gospodarczą. Potrzebne na to pieniądze czy inne środki wykładają wspólnicy. W Polsce można zakładać spółki osobowe: * cywilną, * jawną, *...satysfakcja60%
Prawo

Prawo gospodarcze – Spółki

W dokonującym się w Polsce procesie przekształcania gospodarki ze sterowanej centralnie na gospodarkę rynkową bardzo istotną rolę do odegrania mają spółki. Pod pojęciem spółki rozumiemy umowny związek, co najmniej dwóch osób, działających dla...satysfakcja67%
Prawo

Podmioty prawa gospodarczego

SPIS TREŚCI 1. Spis treści 2. Wstęp 3. Ogólna charakterystyka 4. Stosunki majątkowe i odpowiedzialność za zobowiązania 4.1. Wkłady 4.2. Charakter prawny majątku spółki 4.3. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki 5. Stosunki...satysfakcja34%
Mikroekonomia

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnejsatysfakcja73%
Prawo gospodarcze

Spółki prawa handlowego - podobieństwa i różnice.

PRZEDSTAWIONE ŚA RÓŻNICE SPÓŁEK HANDLOWYCH.satysfakcja70%
Finanse i bankowość

Sprawozdanie finansowe Sportowej spółki akcyjnej GKS Bełchatów

w załączniku cała praca oceniona na 4,5 :)satysfakcja67%
Ekonomia

Spółki - tabelka

S P Ó Ł K I Informacje ogólne: Spółka jest formą zrzeszenia dwóch lub więcej osób zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu, zwykle gospodarczego. Z prawnego punktu widzenia u podstaw spółki umowa zawierana przez wspólników, określa cel i...satysfakcja67%
Rachunkowość

Analiza wybranej spółki giełdowej w latach 2007-08

W załączniku znajduje się praca "ANALIZA WYBRANEJ SPÓŁKI GIEŁDOWEJ W LATACH 2007-08" na przykładzie spółki HTL. Dane z lat 2007-08 zostały pobrane ze strony GPW (Giełda Papierów Wartościwoych) w dziale raportów rocznych. Pozostała część pracy to...