profil

Wybierz przedmiot
Prace 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja74%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Krzyżaków i rycerstwa polskiego.

W powieści „Krzyżacy” Henryk Sienkiewicz opisuje nam średniowieczną Polskę, której sąsiadem jest potężny Zakon Krzyżacki. Powstał on z myślą o rozpowszechnianiu wiary chrześcijańskiej, jednak bardzo szybko się to zmienia, gdyż rycerze zakonni...satysfakcja72%
Język polski

Charakterystyka rycerstwa krzyżackiego w powieści H. Sienkiewicza.

Krzyżacy to zakon rycerski, jako wyższa warstwa społeczna sprawowali władze nad biedniejszymi od siebie ludźmi. Na czele zakonu stał wysoki mistrz i kapituła. Ukazani zostali w powieści Henryka Sienkiewicza. Ich przedstawicielami byli...satysfakcja78%
Język polski

Zbiorowa charakterystyka Krzyżaków bohaterów powieści historycznej H. Sienkiewicza.

Krzyżacy, byli to rycerze Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, który powstał w 1190 roku. DO Polski zostali sprowadzeni przez Konrada Mazowieckiegow 1226 roku. Ich zadaniem było szerzenie chrześcijaństwa i ochrona...satysfakcja74%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Krzyżaków i rycerzy polskich.

W powieści pt „ Krzyżacy” Henryk Sienkiewicz opisuje średniowieczną Polskę i konflikt polsko-krzyżacki w latach jego największego nasilenia. Pojawiają się dwa przeciwne sobie rycerstwa – Zakon Krzyżacki i rycerze polscy....