profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja59%
Biologia

Parzydełkowce

Są to zwierzęta wyłącznie wodne, przy czym większość żyje w morzach. Formy dorosłe mają ciało zróżnicowane na osiadłe polipy , żyjące samotnie lub w koloniach, albo wolno pływające meduzy . Posiadają promienistą symetrię ciała. Są organizmami tkankowymi. Ich ciało zbudowane jest z dwóch warstw tkanki nabłonkowej , odpowiadających ektodermie i endodermie warstw zarodkowych, między którymi znajduje się galaretowata mezoglea . Wnętrze ciała wypełnia jama gastralna (jama...satysfakcja80%
Biologia

Porównanie bezkręgowców tkankowych

PARZYDEŁKOWCE: układ szkieletowy- brak lub zewnętrzny szkielet wapienny. Układ mięśniowy- brak (są komórki nabłonkowo-mięśniowe). Układ pokarmowy- otwór gębowy, jama chłonąco-trawiąca (brak odbytu). Układ oddechowy- brak (oddychają całą...satysfakcja61%
Biologia

Charakterystyka Parzydełkowców, Ogólna charakterystyka niektórych pierwotniaków

Charakterystyka parzydełkowców: 1.Występują w wodach, głównie morskich 2.Mają kształt workowatego Polipa prowadzącego osiadły tryb życia lub wolno żyjącej meduzy. 3.Ciało składa się z dwóch warstw komórek - pierwotnych tkanek ektodemy i...satysfakcja20%
Biologia

Systematyka

BRUNATNICE: Wielokomórkowe glony o skomplikowanej budowie plechy, Zawierają barwniki brunatne, rozmnażają się poprzez przemianę pokoleń, glony typowo morskie, wielkość od kilku nm. do 100m długości, przedstawiciel: Morsztyn pęcherzykowaty,...satysfakcja49%


satysfakcja38%
Biologia

Parzydełkowce

Parzydełkowce (jamochłony)? żyją w wodzie słonej, ciało o promienistej symetrii, zb. z 2 warstw komórek (nabłonkowa), mogą przybierać różne formy morfologiczne: osiadły (polip) i swobodnie pływający (meduza), mają parzydełka- struktura obronna na...