profil

Wybierz przedmiot
Prace 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja48%
Biologia

Rośliny – autotroficzni zdobywcy lądu

Rośliny przystosowały się do życia na lądzie, co uwidocznia się w ich budowie oraz funkcjach życiowych, zwłaszcza w ich rozmnażaniu się i rozwoju. Charakterystycznymi cechami roślin są autotrofizm, budowa tkankowa, zróżnicowanie ciała na organy: korzeń, łodygę i liście, a u niektórych kwiaty (wyjątek stanowią mszaki, które nie tworzą jeszcze typowych tkanek i organów charakterystycznych dla innych roślin), obecność chlorofilu (a oraz b) jako głównego barwnika fotosyntetycznego oraz...