profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja55%
Historia

Średniowiecze - referat

Średniowiecze Opis oraz sposób powstawania miast i wsi w średniowieczu MIASTO Lokacja miasta średniowiecznego musiała spełniać podstawowe warunki obrony. Na obszarze...satysfakcja71%
Język polski

Referat wprowadzający do epoki Średniowiecza.

Średniowiecze, a inaczej wieki średnie, rozpoczęło się w V w. n.e. a trwało do XV w. n.e. Jest to druga po starożytności najdłuższa epoka. Swoją nazwę zawdzięcza renesansowi, ponieważ w tych czasach uważano średniowiecze za mało warte i że...satysfakcja75%
Język polski

Średniowiecze.

Przedmiotem niniejszego referatu jest literatura, kultura i filozofia średniowiecza. Średniowiecze jest to epoka w historii Europy między V i XV stuleciem. Za datę jej początku uznaje się upadek starożytnego Rzymu w 476r. n.e., a za koniec...satysfakcja50%
Język polski

Architektura i sztuka średniowiecza.

Cała praca zapisana w załączniku w formacie *.doc. Na prace składa się Okładka, Referat i Notatka o malarstwie i rzeźbie.satysfakcjab/d
Prawo

Postępowanie cywilne w czasach postśredniowiecznych.

Proces cywilny - proces włoski: podstawą odrodzenie zasad procesu rzymskiego, działalność glosatorów, komentatorów i kanonistów: proces rzymsko-kanoniczny - rozpowszechnienie pisemności; toczony głównie poprzez wymianę pism procesowych - proces...