profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja51%
Biologia

Rośliny okrytonasienne

Okrytonasienne stanowią największą grupę roślin na Ziemi. Charakterystyczną ich cechą są okryte zalążki, otoczone zrośniętymi w postaci słupka owocolistkami. W porównaniu z nagonasiennymi zachodzi u nich dalsza redukcja gametofitu. Proces płciowy ma specjalny charakter i nosi nazwę podwójnego zapłodnienia. Ponadto następuje dalsze zróżnicowanie anatomiczne, czego jednym z przykładów jest występowanie w drewnie naczyń. Kwiat, owoc, nasienie oraz cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych...

satysfakcja39%
Biologia

Rośliny okrytonasienne

Okrytonasienne stanowią największą grupę roślin na Ziemi. Charakterystyczną ich cechą są okryte zalążki otoczone zrośniętymi w postaci słupka owocolistkami. W porównaniu z nagonasiennymi zachodzi u nich dalsza redukcja gametofitu. Proces płciowy ma specjalny charakter i nosi nazwę podwójnego zapłodnienia . Ponadto następuje dalsze zróżnicowanie anatomiczne, czego jednym z przykładów jest występowanie w drewnie naczyń . Kwiat, owoc, nasienie oraz cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych...satysfakcja50%
Biologia

"Róznorodność narządów wegetatywnych roślin nasiennych"

Praca kontrolna z biologii , semestr I, rok szkolny 2005/06 "Róznorodność nażądów wegetatywnych roślin nasiennych" Okrytonasienne to podgromada roslin telomowych liczaca ok. 300 tys. gatunków drzew, krzewów i bylin, bedaca najliczniejsza...satysfakcja46%
Biologia

Rośliny jednoliścienne

Chociaż rośliny jednoliścienne stanowią zaledwie jedną piątą składu gatunkowego roślin kwiatowych, to są bardzo ważnymi organizmami, które mają zasadniczy wpływ na naszą codzienność. Najbardziej docenioną grupą jednoliściennych są trawy. Porastają...satysfakcja20%
Biologia

Botanika

Przegląd wybranych rodzin roślin okrytonasiennych Cele zajęć: 1. Poznanie budowy morfologicznej wybranych roślin. 2. Umiejętność dostrzegania charakterystycznych cech budowy morfologicznej roślin. 3. Rozpoznawanie cech roślin pod kątem...