profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja68%
Język polski

Przemówienie: wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Startujesz w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego w nowej szkole. Chcesz zostać przewodniczącym SU. Zredaguj tekst przemówienia, które wygłosisz na ogólnoszkolnym spotkaniu przedwyborczym. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych - Pana...satysfakcja32%
Język polski

Przemówienie do uczniów/kolegów w sprawie wyboru na przewodniczącego szkoły

Drodzy koledzy i koleżanki , Szanowni nauczyciele Startuję w wyborach do samorządu uczniowskiego w naszej szkole . Bardzo bym chciała wygrac lub nawet dostac się do samorządu . Strasznie Mi na tym zależy...satysfakcja66%
Język polski

Zebranie samorządu uczniowskiego

Protokół nr 10/2006 Zebrania samorządu uczniowskiego Z dnia 1. 06.2006r. Porządek zebrania: 1.Wystąpienie Pana Dyrektora 2.Podanie propozycji dotyczącej pożegnania członków SU. 3.Zatwierdzenie propozycji Ad 1 Dyrektor szkoły Pan...satysfakcjab/d
Wiedza o społeczeństwie

Skład samorządu ucziowskiego

Skład samorządu uczniowskiego Samorząd składał się będzie z 4 osób: - przewodniczącego ,który jest przedstawicielem i osobą reprezentującą uczniów przed nauczycielami i dyrektorem-wszystkie...satysfakcja52%
Język polski

Jesteś przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego - przemówienie do rówieśników na temat konieczności dbania o kulturę języka młodzieży.

Drogie koleżanki i koledzy! Witam Was bardzo serdecznie. Zgromadziliśmy się tu, aby poruszyć temat naszego języka. Język młodzieżowy staje się bardzo niepoprawny. Zwróćmy też uwagę na konieczność dbania o polską mowę. Język, którym mówimy...satysfakcja50%
Wiedza o społeczeństwie

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski, demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i adm. szkolnej. Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX...