profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja17%
Chemia

Tlenki, wodorotlenki, kwasy

Tlenki: P2O5;MgO Kwasy: H3PO4 Zasady: Mg(OH)2 Sole: Mg3(PO4)2 Wiązania jonowe: -kowalencyjne (atomowe) cząsteczka wody jest dipolem /cząsteczka polarną/; asocjacja-tworzą się cząsteczki w wodzie. E>1,7-wiązaania jonowe...satysfakcja28%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenki - związki chemiczne zawierające stabilny kation i anion hydroksylowy OH-. Kationem zazwyczaj jest metal ("M") lub grupa amonowa, a wzór ogólny wodorotlenków ma wówczas postać M(OH)x (gdzie x to liczba grup...satysfakcja31%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenki można otrzymać następującymi sposobami: sposobami sposób I sposób metal woda ? wodorotlenek wodór II sposób Tlenek metalu woda ? wodorotlek Wodny roztwór wodorotlenku sodu nazywamy zasadą sodową. WODOROTLENEK SODU:...satysfakcja60%
Chemia

Zasady

Zasady – budowa, właściwości, otrzymywanie. Zasady to jedna z podstawowych grup związków chemicznych. Wzór ogólny zasad to: Mn(OH)n (gdzie: M – metal, OH – grupa wodorotlenkowa, n - wartość metalu) Zasady czyli wodorotlenki są związkami...satysfakcja51%
Chemia

Wodorotlenki i kwasy

Wodorotlenki: Budowa: Cząsteczka wodorotlenkowa zbudowana jest z 1 atomu metalu i gr. wodoru OH. W cząsteczce wodorotlenkowej tyle jest grup ile wartościowy jest metal. M(OH)n M - atom metalu (element zmienny), OH – gr. wodorotlenkowa (element...