profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja17%
Biologia

Zróżnicowanie form życiowych protistów

Żyjące obecnie protisty mają bardzo zróżnicowaną organizację ciała. U jednokomórkowych występuje forma ameboidalna /pełzaka/, kokoidalna /nieruchliwej komórki/ lub wiciowcowa. Spotykane są także formy komórczakowe i kolonijne o różnych kształtach. Protisty wielokomórkowe mają ciało zbudowane z plechy. Wyróżnia się kilka rodzajów plechy. W budowie wewnętrznej plech tkankowych pojawia się zróżnicowanie funkcjonalne poszczególnych grup komórek, stanowiących zaczątki tkanek. Wiele protistów...satysfakcja55%
Biologia

Protisty

Rozmnażanie -podział komórki(jednokomórkowce) -wytwarzanie gamet -zarodniki pyłkowe (wielokomórkowe) -przemiana pokoleń -podział podłużny -dwuistość jąder(orzęski) -koniugacja(proces płciowy orzęski) Sposoby poruszania -pełzanie...satysfakcja35%
Biologia

Protista

Prawie sto lat temu niemiecki biolog Ernest Haeckel wysuną propozycję, aby stworzyć osobne, trzecie królestwo istot żywych – PROTISTA – które obejmowałoby wszystkie jednokomórkowe organizmy wykazujące pod wieloma względami cechy pośrednie pomiędzy...satysfakcja53%
Biologia

Systematyka protistów

Oto uporządkowani według linii rozwojowych przedstawiviele wsztstkich protistów. przepraszam za niektóre niewypełnione pola, ale mysle że i tak bedzie ona pomocna.satysfakcja70%
Biologia

Protista

1. Zróżnicowanie prostistów ze względu na budowę: a) organizmy nie należące do innych królestw b) jedno- i wielo- komórkowe c) nie mają wspólnych cech nawet na poziomie komórki 2. Zróżnicowanie protestów ze względu na odżywianie się: a)...satysfakcja63%


satysfakcja56%
Biologia

Protisty

Protisty - jedno z pięciu wyróżnianych obecnie królestw organizmów żywych, obejmujące te eukarionty, które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do zwierząt, roślin i grzybów. Nie istnieje żadna zaawansowana ewolucyjnie cecha, która...