profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja35%
Biologia

Komórka prokariotyczna

Komórka prokariotyczna ma prostszą budowę od komórki eukariotycznej i jest od niej mniejsza (0,5-10 μm). Zawiera materiał jądrowy w postaci najczęściej kolistej cząsteczki DNA, zlokalizowanej w rejonie cytoplazmy określanym mianem nukleoidu . Taka cząsteczka DNA, zwana genofore m , połączona jest z niewielką ilością białek. Ponadto w komórkach bakteryjnych mogą znajdować się cząsteczki DNA pozachromosomowego, czyli plazmidy. Komórka prokariotyczna otoczona jest błoną...

satysfakcja42%
Biologia

Komórka prokariotyczna

Komórka prokariotyczna ma prostszą budowę od komórki eukariotycznej. Zawiera materiał jądrowy w postaci najczęściej kolistej cząsteczki DNA /chromosomowego/, zlokalizowanej w rejonie cytoplazmy, określanym mianem nukleoidu. Ponadto w komórkach bakteryjnych mogą znajdować się cząsteczki DNA pozachromosomowego. Komórka prokariotyczna otoczona jest błoną białkowo-lipidową oraz ścianą komórkową utworzoną z mureiny, a często też otoczką śluzową. Czasem występują dwie błony – wewnętrzna i...satysfakcja36%
Biologia

Bakterie

Budowa korki priokariotycznej: O Błona kom O Nukleoid O rybosomy 70 S O ciałka chromatoforowe(zawierające chlorofil) O ściana komórkowa O cytoplazma-nieruchoma, co odróżnia komórkę prokariotyczną od eukariotycznej O mezosomy = prymitywne...satysfakcja59%
Biologia

Komórka

pobierz zalącznik dotyczy on komórki oraz funkcji organelli komórkowych zawiera rysunki poszczególnych komóreksatysfakcja63%
Biologia

Porównanie komórki prokariotycznej i eukariotycznej

treść tej pracy znajduje się w załączniku... ponieważ zadanko zrobiłam w tabelcesatysfakcjab/d
Biologia

Komórki

Komórka prokariotyczna (czyli bakterii i sinic, wirusy nie mają budowy komórkowej) nie ma - wyodrębniającej jądro od cytoplazmy - błony jądrowej. Jądro komórki eukariotycznej (czyli roślin i zwierząt) zawiera chromosomy zbudowane z...satysfakcja19%
Biologia

Komórka i jej budowa

Komórka- podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna żywego organizmu Komórka roślinna: -ściana komórkowa -jądro z jąderkiem -cytoplazma -chloroplast -wakuola -mitochondrium Błona komórkowa: -zewnętrzny łańcuch cukrowy...satysfakcja76%
Biologia

Komórka; funkcje organelli komórkowych

Komórka podstawowe wiadomości Komórka jest to najmniejsza forma strukturalna i funkcjonalna wszystkich organizmów żywych. Wyróżniamy 2 typy komórek • Eukariotyczną-zawierającą jądro komórkowe. Występuje w formie jarówno jedno- i...