profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja62%
Biologia

Znaczenie bakterii

Bakterie odgrywają ogromną rolę w przyrodzie. W istotny sposób uczestniczą w stwarzaniu warunków umożliwiających życie na Ziemi. Wywierają też wpływ na inne organizmy, w tym także na człowieka, jego zdrowie i gospodarkę. Znaczenie bakterii uwidocznia się w trzech zakresach: – Powodują mineralizację materii organicznej poprzez udział w cyklach biogeochemicznych, czego skutkiem jest: • dostarczanie tlenu do atmosfery (głównie przez sinice); • włączanie w obieg materii pierwiastków...satysfakcja67%


satysfakcja87%
Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i życiu człowieka.

Bakterie mają bardzo duże znaczenie w przyrodzie jak i w życiu człowieka. Czasami źle wpływają na środowisko i gospodarkę człowieka, lecz są takie przypadki bakterie pomagają. Pozytywna rola bakterii w środowisku: - Bakterie powodują rozkład...satysfakcja92%
Biologia

Znaczenie bakterii

POZYTYWNE ZNACZENIE BAKTERII: - Dzięki bakteriom przyroda nieożywiona może funkcjonować - Bakterie wspomagają wiele roślin uprawnych (np. łubin, soja, fasola) pozwalając im rosnąć na mało żyznych glebach - Wychwytują one gazowy azot z...satysfakcja64%
Biologia

Środowisko życia i komórka bakterii

1.Komórka bakterii składa się z rzeski, otoczki śluzowej, cytoplazmy i substancji jądrowej. Komórka bakterii nie posiada jądra 2.Kształty bakterii: -Kuliste -Cylindryczne -skręcone -paciorkowce -gromkowce 3.Bakterie występuja we...satysfakcja67%
Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i w gospodarce człowieka (wypunktowane)

W przyrodzie : - dzięki temu że występują w każdym środowisku, a największe skupiska ich znajdują się w nieczystościach umożliwiają życie na ziemi; - rozkładają rośliny (np. sciółka leśna) i pozostałości po organizmach żywych (kości zwierzęce,...