profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja63%
Biologia

Znaczenie bakterii

Bakterie odgrywają ogromną rolę w przyrodzie. W istotny sposób uczestniczą w stwarzaniu warunków umożliwiających życie na Ziemi. Wywierają też wpływ na inne organizmy, w tym także na człowieka, jego zdrowie i gospodarkę. Znaczenie bakterii uwidocznia się w trzech zakresach: – Powodują mineralizację materii organicznej poprzez udział w cyklach biogeochemicznych, czego skutkiem jest: • dostarczanie tlenu do atmosfery (głównie przez sinice); • włączanie w obieg materii pierwiastków...satysfakcja64%
Biologia

Środowisko życia i komórka bakterii

1.Komórka bakterii składa się z rzeski, otoczki śluzowej, cytoplazmy i substancji jądrowej. Komórka bakterii nie posiada jądra 2.Kształty bakterii: -Kuliste -Cylindryczne -skręcone -paciorkowce -gromkowce 3.Bakterie występuja we...satysfakcja84%
Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i życiu człowieka.

Bakterie mają bardzo duże znaczenie w przyrodzie jak i w życiu człowieka. Czasami źle wpływają na środowisko i gospodarkę człowieka, lecz są takie przypadki bakterie pomagają. Pozytywna rola bakterii w środowisku: - Bakterie powodują rozkład...satysfakcja70%
Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka 1. Czym są bakterie? Bakterie (gr. bakterion - pałeczka) to jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej. Ze względów historycznych pojęcie to jest dosyć...satysfakcja47%
Biologia

Budowa i funkcjonowanie komórki bakteryjnej oraz znaczenie bakterii w przyrodzie i w życiu człowieka.

Wszystkie organizmy żywe możemy podzielić na dwie grupy: organizmy, które nie mają wykształconego jądra komórkowego (Prokariota) oraz organizmy mające wykształcone jądro komórkowe (Eukariota). Bakterie są jednokomórkowymi organizmami...satysfakcja59%
Biologia

Budowa i znaczenie bakterii

Bakterie są wszechobecne. Zasiedlają środowiska najrozmaitszych typów od najwyższych szczytów górskich po oceaniczne głębiny. Oczywiście każde środowisko jest zasiedlone przez jemu właściwe formy bakterii. Liczne bakterie przystosowane są do życia...