profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja34%
Język polski

Agresja

Agresja to zachowanie mające na celu wyładowanie złości, gniewu, żalu i niezadowolenia na innych. Agresję można najczęściej zaobserwować w szkołach, na stadionie - w kłótni między zagorzałymi pseudokibicami i w wielu innych miejscach. Badania...satysfakcja84%
Język polski

Agresja - agresywne zachowania pracowników w organizacji.

Agresja-słowo pochodzące z języka łacińskiego. Według definicji zawartej w „Encyklopedii Powszechnej” oznacza zachowanie się człowieka zorganizowane w taki sposób, aby sprawić ból, cierpienie, czy też szkodę. Może mieć dwojaki charakter. Pierwszy,...satysfakcja87%
Język polski

Agresja-wyraz słabości czy dowód siły?

Agresja. Określenie to jest nam znane nie od dziś, często go używamy, jeszcze częściej słyszymy. Należy, więc opowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest agresja i czy jest zjawiskiem towarzyszącym ludzkości wciąż w ten sam sposób? W...satysfakcja88%
Język polski

Agresja - przejaw siły czy słabości?

Według „Słownika wyrazów obcych”, agresja ma dwa znaczenia; 1. Zachowanie się zmierzające do wyładowania niezadowolenia lub gniewu na osobach lub rzeczach. 2. Zbrojna napaść jednego państwa na drugie. Zastanówmy się zatem nad punktem...satysfakcja68%
Politologia

Przemoc i agresja

prezentacjasatysfakcja80%
Pedagogika

Agresja w przedszkolu i szkole.

Treść pracy w załącznikusatysfakcja43%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Agresja i przemoc w Polsce

Dobra praca na PO dostałem 5satysfakcja67%
Pedagogika

Agresja i praca w szkole

praca zaliczeniowa z pedagogiki rok 1satysfakcja60%
Pedagogika

Agresja i przemoc. Co o niej wiemy ? Konspekt

Treść pracy w załączniku