profil

Wszystkie uczelnie i kursy
Województwo śląskie

Historia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia powinien posiąść wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, w tym: · faktografii · wiedzy o procesach historycznych i faktach „długiego trwania”...


Bezpieczeństwo narodowe

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Wiedza zdobyta na kierunku Bezpieczeństwo narodowe ma zapewnić zdolność prognozowania, analizy oraz rozwiązywania problemów grupowych (w obrębie organizacji, w wymiarze lokalnym, zawodowym, w życiu prywatnym) z uwzględnieniem zasad etyki,...


Filologia germańska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Kandydat powinien posługiwać się językiem niemieckim na poziomie średniozaawansowanym, być osobą kreatywną, potrafiącą pracować w zespole, gotową do udziału w projektach edukacyjnych w kraju i za granicą. Instytut Filologii Obcych kształci na...


Filologia germańska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Absolwent filologii germańskiej - specjalność nauczycielska: · posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka; · posiada wiedzę w...


Filologia germańska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Absolwent filologii germańskiej - specjalność translatoryka posiada: · wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka; ·...


Kulturoznawstwo europejskie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Kulturoznawstwo to bardzo atrakcyjne studia, dające możliwość poznania podstaw kultury europejskiej. Kulturoznawstwo daje nie tylko tak potrzebną a często zaniedbywaną dziś wiedzę ogólnohumanistyczną, ale przede wszystkim przygotowuje do...


Kulturoznawstwo europejskie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Kulturoznawstwo to bardzo atrakcyjne studia, dające możliwość poznania podstaw kultury europejskiej. Kulturoznawstwo daje nie tylko tak potrzebną a często zaniedbywaną dziś wiedzę ogólnohumanistyczną, ale przede wszystkim przygotowuje do...


Kulturoznawstwo europejskie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Kulturoznawstwo to bardzo atrakcyjne studia, dające możliwość poznania podstaw kultury europejskiej. Kulturoznawstwo daje nie tylko tak potrzebną a często zaniedbywaną dziś wiedzę ogólnohumanistyczną, ale przede wszystkim przygotowuje do...


Politologia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Politologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, dająca dobre i szerokie perspektywy zawodowe. Wymaga ona od maturzystów nie tylko podstaw wiedzy z zakresu współczesnej historii oraz wiedzy o społeczeństwie, ale również zainteresowań z...


Politologia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Politologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, dająca dobre i szerokie perspektywy zawodowe. Wymaga ona od maturzystów nie tylko podstaw wiedzy z zakresu współczesnej historii oraz wiedzy o społeczeństwie, ale również zainteresowań z...