profil

Filologia polska

Szczegóły kursu

Tematyka:Filologia

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne), Stacjonarne

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne, uzyskując zarazem gruntowną wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury polskiej i europejskiej, mediów, którą to wiedzę potrafi zastosować w praktyce. Ponadto uzyskuje umiejętności analizy tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury (w szerokim kontekście) oraz samodzielnego wartościowania tychże zjawisk i procesów; potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji; uzyskuje podstawy do indywidualnego i twórczego rozwijania zainteresowań humanistycznych. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. W zależności od wybranej specjalności posiada kompetencje związane z planowaniem i tworzeniem projektów medialnych oraz innymi sferami działań w kulturze o charakterze animacyjnym oraz reklamowym; jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych.

Instytut Filologii Polskiej prowadzi 3-letnie studia pierwszego stopnia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym), które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci filologii polskiej wybierają po pierwszym roku studiów jedną z czterech specjalności: nauczycielską, dziennikarską, edytorsko-redaktorską oraz komunikacja kulturowa i media.

Instytut Filologii Polskiej proponuje także studia drugiego stopnia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym), które kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Od pierwszego semestru (przy rekrutacji) student wybiera specjalność nauczycielską (studia stacjonarne i niestacjonarne), specjalność dziennikarską (studia stacjonarne i niestacjonarne) lub specjalność komunikacja kulturowa i media (studia stacjonarne i niestacjonarne).

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

ul. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa

+48 034 361 14 25

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW