profil

Pedagogika

Szczegóły kursu

Tematyka:Pedagogika/ Edukacja

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Celem studiów na tej specjalności jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji do prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Student w ramach kształcenia zdobywa podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania oraz pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności stosowania różnych form wsparcia profilaktycznego i resocjalizacyjnego, jak również organizowania konkretnej pomocy psychopedagogicznej wychowankom i grupom społecznym. Studia obejmują zarówno przedmioty teoretyczne takie jak: pedagogika resocjalizacyjna, metodyka pracy resocjalizacyjnej, prawne podstawy resocjalizacji czy podstawy prawa opiekuńczego i rodzinnego, jak również szereg przedmiotów praktycznych związanych z profilaktyką, diagnozą i terapią pedagogiczną, profilaktyką uzależnień, interwencją kryzysową w szkole, warsztatem pracy kuratora sądowego, pomocą postpenitencjarną i następczą, jak też europejskimi programami pomocowymi, komunikacją interpersonalną i subkulturami młodzieżowymi. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Akcentują też konieczność wzbogacania i aktualizowania swojej wiedzy oraz doskonalenia własnego warsztatu metodycznego. W ramach studiów na tej specjalności teoretyczne przygotowanie uzupełnione jest stosownie dobranymi praktykami pedagogicznymi w wymiarze czasowym 8 tygodni.

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Ul. Boryńska 2\n
44-240 Żory

+48 032 434 60 47

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW