profil

Pedagogika

Szczegóły kursu

Tematyka:Pedagogika/ Edukacja

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Celem studiów na tej specjalności jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji zarówno w zakresie pedagogiki opiekuńczej jak też pracy socjalnej. Studenci mają tutaj możliwość zapoznania się nie tylko z tradycjami działalności opiekuńczej oraz pracy socjalnej ale także ze współczesnymi teoriami i koncepcjami pomocy społecznej. Studia są dla nich szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności bezpośrednio przydatnych w pracy pedagogicznej między innymi w zakresie poradnictwa opiekuńczego, prawodawstwa opiekuńczego, metodyki pracy opiekuńczej i socjalnej oraz pozwalają zrozumieć ogół zagadnień dotyczących wychowania, opieki, wsparcia i udzielania pomocy drugiemu człowiekowi. Wyposażają również w kompetencje w zakresie posługiwania się narzędziami diagnostycznymi. Studia te akcentują też konieczność wzbogacania i aktualizowania swojej wiedzy oraz doskonalenia własnego warsztatu metodycznego. W ramach studiów na tej specjalności teoretyczne przygotowanie uzupełnione jest stosownie dobranymi praktykami pedagogicznymi w wymiarze czasowym 8 tygodni.

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Ul. Boryńska 2\n
44-240 Żory

+48 032 434 60 47

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW