profil

Administracja

Szczegóły kursu

Tematyka:Prawo i Administracja

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą o instytucjach Unii Europejskiej, jej strukturach gospodarczych i finansowych, procedurach związanych z pozyskiwaniem, implementacją i zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy unijnych, a także dysponujących wiedzą o systemach administracji w innych państwach członkowskich UE. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje treści z zakresu prawa Wspólnot Europejskich, zasad funkcjonowania instytucji UE, polityk wspólnotowych, w tym szczególnie polityki regionalnej UE. Studenci zostają zapoznani również z systemami służby cywilnej w Europie, jak też nowymi trendami światowymi w administracji publicznej oraz uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające im na wdrażanie i posługiwanie się nowoczesnymi, bardziej efektywnymi, menedżerskimi metodami zarządzania sektorem publicznym.

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Ul. Boryńska 2\n
44-240 Żory

+48 032 434 60 47

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW