profil

Administracja

Szczegóły kursu

Tematyka:Prawo i Administracja

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji lokalnej i krajowej. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z przepisami prawa materialnego i proceduralnego administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa konstytucyjnego. Nabywają również wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy, a także będącą uzupełnieniem tych treści wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, rachunkowości i informatyki. Kształcenie w ramach tej specjalności uwzględnia funkcjonowanie administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Ul. Boryńska 2\n
44-240 Żory

+48 032 434 60 47

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW

Zapytaj organizatora