profil

Filologia, specjalność filologia polska

Szczegóły kursu

Tematyka:Filologia

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia II stopnia

Opis zajęć

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Na studia zostaną przyjęci w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski.
Na pozostałe miejsca mogą być przyjęci:
- absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej prowadzonych przez uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i kolegia;
- absolwenci studiów humanistycznych pierwszego stopnia, pod warunkiem uzupełnienia w czasie studiów minimum programowego dla niestacjonarnych (zaocznych) studiów pierwszego stopnia filologii polskiej (zgodnie z przyjętą i obowiązującą siatką).
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim.

  • Czas trwania: 2 lata
  • Opłata: 3000 PLN za rok
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

ul. F.Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

+48 071 343 67 12, 375 22 37
+48 071 343 67 12

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW

Zapytaj organizatora