profil

Wszystkie uczelnie i kursy

Pedagogika

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Program studiów I stopnia umożliwia zdobycie – zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie z dnia 17.01.2012 r.) – kwalifikacji w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: nauczyciela klas początkowych i...


Pedagogika

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem studiów na tej specjalności jest zdobycie wiedzy i kwalifikacji do prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Student w ramach kształcenia zdobywa podstawową...


Informatyka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie informatyków-inżynierów będących specjalistami zarówno z zakresu sieci komputerowych jak i rożnego rodzaju systemów informatycznych. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z technicznymi...


Informatyka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie informatyków - inżynierów, będących zarówno programistami jak też specjalistami w zakresie baz i hurtowni danych. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z aspektami wiedzy informatycznej...


Informatyka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Oddział / Wydział Wydział zamiejscowy w Żorach
województwo śląskie

Celem tej specjalności jest wykształcenie informatyków-inżynierów dysponujących merytoryczną i praktyczną wiedzą w zakresie szeroko rozumianej grafiki komputerowej obejmującej zarówno projektowanie grafiki przeznaczonej do druku, animacji, jak też...